Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

pielęgniarka opieki długoterminowej Teresa Świerkosz

Godziny przyjmowania zgłoszeń pacjentów w rejestracji Przychodni:

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 10:00

pacjentów można zgłaszać telefonicznie, tel. +48 504 169 346
lub przez osoby trzecie

Godziny pracy w domu chorego według potrzeb zgłaszanych przez pacjentów